Missie & visie

Het jongerenwerk met een missie & visie. We kijken altijd met met een brede, open en vrije blik naar hetgeen waar jongeren mee worstelen. Hierdoor doorbreken we taboes en stiltes en komen onderliggende gevoelens aan het licht. Bij Joe draait alles om welzijn en welbevinden, omdat we geloven dat elke jongere in Hof van Twente belangrijk is en het verdient om gehoord en gezien te worden. Joe is het jongerenwerk met een daadkrachtige missie.

Missie

Bij Joe zijn we er voor alle jongeren in Hof van Twente. Ons doel is om het welzijn van jongeren te verbeteren en hen te ondersteunen, vooral als ze zich in een kwetsbare positie of situatie bevinden. We geloven in de kracht van persoonlijk contact en luisteren echt naar wat jongeren te zeggen hebben. Onze inzet is gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid, en waar nodig werken we samen met andere partijen.

Visie

Bij Joe streven we naar een samenleving waar we naar elkaar omkijken en elkaar helpen. We willen dat jongeren zich vrij voelen om hulp te vragen als ze dat nodig hebben. In deze samenleving hebben jongeren zeggenschap over hun eigen leven en doen ze op hun eigen manier mee. We willen dat jongeren zich gezien, gehoord en gesteund voelen, zodat ze vol vertrouwen en krachtig kunnen opgroeien. Samen maken we de Hof van Twente een plek waar jongeren zichzelf kunnen zijn en hun talenten kunnen ontwikkelen. Onze missie en visie zijn gebaseerd op de missie en visie van Salut.